|
|
Lån  


 
Annonce:


En god tolk skal have styr på mange ting bla.:

• Tolk skal have kompetencer, der gør at tolken kan holde sine egne fortolkninger og egne følelser ude af tolkningen. Tolken skal så vidt muligt oversætte direkte hvad der bliver sagt.

• Sproglig kompetence — det vil sige beherskelse af
den for tolkningssituationen relevante terminologi og
de sproglige nuancer på dansk og fremmedsprog.

• Etisk kompetence — det vil sige
bevidsthed om tavshedspligt og habilitet.

• Kulturelle kompetencer — det vil sige indsigt i kulturen bag de sprog, der tolkes til/fra.

• Personlige kompetencer — for eksempel ansvarsbevidsthed, situationsfornemmelse og tolerance.

• Fagspecifikke kompetencer — det vil sige viden inden
for det område, der tolkes i, for eksempel socialret
eller sundhedsområdet.Information på sider:

Lovgivning om tolkning - Gode råd ved brug af tolk - Overs&lig;tning - Tolkeetiske retningslinjer - Hvad er en tolk? - Tolkens vigtigste kompetencer - Bøger - Når du bestille tolk - Tolke fakta - Du er her: Tolke - Tolke -