|
|
Lån  


 
Annonce:


Når du bestiller tolk, så er der et par ting du bør være opmærksom på.

Forstå tolken den han skal tolke?
Du skal sikre dig at tolken taler det rigtige sprog og dialekt. Der kan være mange dialekter i et sprog, som tolken måske har besværligheder med. Få evt. den der skal tolkes og tolken til lige kort at tale sammen i telefonen, for at sikre at de forstår hinanden. Der er mange eksempler på, at sprog og nationalitet ikke følges ad.

Hvem kan bruges som tolk?
Bestil en professionel tolk. Brug ikke venner, familie eller børn som tolke. Det er bl.a. problematisk i forhold til tolkens neutralitet og tavshedspligten. Børn kan direkte tage skade af at blive brugt som tolke. De risikerer f.eks. at få viden om de voksnes problemer, og der er ikke hensigtsmæssigt. Det kan bla. give dem store bekymringer, og autoritetsforholdet mellem forældre og børn kan lide skade.Information på sider:

Overs&lig;tning - Tolke fakta - Tolkeetiske retningslinjer - Lovgivning om tolkning - Tolkens vigtigste kompetencer - Hvad er en tolk? - Gode råd ved brug af tolk - Bøger - Når du bestille tolk - Du er her: Tolke - Tolke -