|
|
Lån  


 
Annonce:


Den sociale lovgivning
I forhold til lovgivningen står der følgende om rettigheder til tolk og krav til forståelse af den sociale lovgivning:

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område står i kapitel 2 4 at: Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed.

Der står endvidere i kapitel 6 pkt. 33. i vejledningen til loven omkring tolkebistand: Det antages, at forvaltningslovens 7 som fastsætter, at myndigheder i fornødent omfang har pligt til at give vejledning, også indebærer pligt til at sørge for og betale for tolkebistand, når en person, der henvender sig til myndigheden, ikke behersker det danske sprog tilstrækkeligt godt (..)

I kapitel 3 7 i Forvaltningsloven står der at: En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. og i vejledningen om loven står der i pkt. 32 om tolkebistand og oversættelse at: Det må antages at følge af bestemmelsen i forvaltningslovens 7, stk. 1, om vejledningspligten og den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om forvaltningens undersøgelsespligt, at forvaltningsmyndighederne i almindelighed må sikre sig, at de er i stand til at forstå og blive forstået af udlændinge, der retter henvendelse til myndighederne om sager, der skal tages under behandling af myndighederne. Efter omstændighederne må myndighederne således om fornødent stille tolke- og oversættelsesbistand til rådighed for den pågældende.

Sundhedsloven
Før der kan iværksættes en behandlingsindsats, siger sundhedsloven at patienten skal give informeret samtykke. Her er det en god ide at benytte en tolk, så forældrene har det bedste grundlag for en dialog om behandlingstilbud. Benyttes familiemedlemmer som tolk, er der tale om fortrolighedsbrud, og der kan være tvivl om tolkningen er ordentlig og tilstrækkelig.Information på sider:

Lovgivning om tolkning - Gode råd ved brug af tolk - Overs&lig;tning - Når du bestille tolk - Bøger - Tolkeetiske retningslinjer - Tolkens vigtigste kompetencer - Tolke fakta - Hvad er en tolk? - Du er her: Tolke - Tolke -