|
|
Lån  


 
Annonce:


Bestil i god tid
Det kan tage lang tid at få fat på en der kan lige netop det sprog.

Tolk skal kunne både sprog og dialekt
Bestil en tolk, der taler det rigtige sprog og dialekt. Det er altså ikke nok er sikre sig at tolken kan sproget, der kan være stor forskel på dialekter. Spørg, hvilket sprog eller dialekt borgeren taler, inden du bestiller tolk.Oplys altid om tolkens tavshedspligt og strafansvar. Du kan også spørge borgeren, om der er tolke, som de ikke ønsker tolker for dem.

Krav til køn
Undersøg om der er særlige krav til tolkens køn, det kan der være i nogle kulturer.

Bestil en professionel tolk
Brug ikke venner, familie eller børn som tolke, det giver flere etiske problemer.

Planlægning af samtalen
Afsæt mere tid til en samtale med tolk, alt skal jo siges to gange.

Orientering om indholdet
Giv tolken en orientering om indholdet og hensigten med samtalen inden.

Placering
Overvej fysisk placering i tolkesituationen. Normalt anbefales det at sidde i en trekant med tolken i midten.

Tag styring
Vær bevidst om, at det er dig der styrer samtalen, ikke tolken.

Lad dem hilse på hinanden
Præsenter tolken for borgeren og giv dem tid og mulighed for at hilse på hinanden. Forklar, ved hjælp af tolken, hvad tolkens funktion er og informer om tavshedspligten.

Under samtalen
Tal direkte til din samtalepartner og ikke til tolken. Hav øjenkontakt med din samtalepartner og brug direkte tale. Udtryk dig klart og enkelt og undgå så vidt muligt vanskelig fagterminologi. Det varierer meget, hvor meget en tolk kan huske, så vær opmærksom på det.

Giv tolken mulighed for at tolke
Hold pauser, og sig helst ikke mere end 3-4 sætninger af gangen.

Ved lange samtaler
Det er meget koncentrationskrævende at tolke. En samtale bør ikke vare mere end 1-1 time ad gangen, da det kan være vanskeligt for alle parter at koncentrere sig i længere tid under en tolket samtale. Hvis samtalen trækker ud, er det derfor en god ide at holde en pause.Information på sider:

Overs&lig;tning - Gode råd ved brug af tolk - Tolke fakta - Hvad er en tolk? - Lovgivning om tolkning - Tolkens vigtigste kompetencer - Bøger - Når du bestille tolk - Tolkeetiske retningslinjer - Du er her: Tolke - Tolke -